Meest gestelde vragen
over Tuyn

Als jij van plan bent om een nieuwbouwwoning te kopen dan komt er veel bij kijken. Wij hebben de meest gestelde vragen verzameld. Grote kans dat jouw vraag hier beantwoord wordt.


Mijn VanWonen is een persoonlijke omgeving die alleen voor jou toegankelijk is door in te loggen via de projectwebsite. Hier kan je actuele informatie vinden over het project. Ook vind je hier persoonlijke documenten en de gegevens van je contactpersonen.

Bij VanWonen staan innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel. De woningen voldoen aan de toekomstige duurzaamheidsdoelstellingen en zijn energieneutraal. Dit zorgt niet alleen voor een lage energierekening, maar ook voor een leefbaar klimaat voor de komende generaties.

VanWonen is vanaf het begin tot het eind benieuwd hoe je onze dienstverlening ervaart. Daarom sturen wij gedurende het proces een vijftal enquêtes naar onze klanten om te vragen of alles naar wens verloopt. Hiermee kunnen we in de toekomst onze kwaliteit van dienstverlening en die van onze partners verbeteren.

Via de projectwebsite kan je je online inschrijven en je voorkeuren voor woningtype of bouwnummer aangeven. Dit doe je door op de projectwebsite te klikken op de button ‘interesse’. Allereerst vul je je NAW-gegevens in. Je ontvangt binnen enkele minuten een bevestigingsmail met daarin een link waarmee je de aanmelding kunt afronden en een account in Mijn VanWonen kunt aanmaken. In deze persoonlijke Mijn VanWonen omgeving kan je actuele informatie vinden over dit project en belangrijke gegevens inzien, wijzigen of aanvullen én wanneer beschikbaar: online inschrijven. Je kan één of meerdere bouwnummers aangeven die je voorkeur hebben. Je kan tevens een volgorde in deze voorkeur aangeven. Alleen volledig ingevulde online inschrijfformulieren tellen mee als inschrijving. Je ontvangt na de inschrijving een bevestiging per e-mail. Per (toekomstig) huishouden is slechts één inschrijving toegestaan, dubbele inschrijvingen worden uitgesloten. Alle aanvragen binnen de inschrijfperiode maken evenveel kans op toewijzing. VanWonen wil iedereen een gelijke kans geven op een nieuwbouwwoning. Wij gaan ervanuit dat je op het moment van inschrijving een financiele toets gedaan hebt om te bepalen of het voor jou financieel haalbaar is. Je hoeft geen opgave te doen van spaargelden en inkomensgegevens tijdens de inschrijving.

Na het sluiten van de inschrijfperiode worden alle gegevens van de inschrijfformulieren verzameld en door ons gecontroleerd. Vervolgens worden de woningen digitaal toegewezen. Wij streven er naar om iedereen zo snel mogelijk na sluitingsdatum te informeren over de uitkomst van de toewijzing. Is er geen woning aan jou toegewezen, dan word je automatisch op de reservelijst geplaatst.

Dat is goed nieuws! Je wordt uitgenodigd voor een verkoopgesprek met de VanWonen klantmanager. In dit gesprek worden de (voorlopige) verkooptekeningen en alle bijbehorende verkoopdocumenten zorgvuldig met je doorgenomen. Alle verkoopdocumenten hebben wij verzameld in een uitgebreide verkoopmap. Denk hierbij aan de technische omschrijving, de meer-/minderwerklijst, etc. Heb je nog geen financieel adviesgesprek gedaan, dan is dit een goed moment.

Na het verkoopgesprek vraagt de klantmanager of je een optie op de woning wilt. Een optie houdt in dat het bouwnummer tijdelijk voor jou gereserveerd wordt. Een optie verplicht je nog tot niets en is kosteloos. In deze bedenktijd kan je uitzoeken of je definitief over wilt gaan tot aankoop van de woning. Uiteraard beantwoorden wij jouw vragen graag zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Past de woning niet bij jouw woonwensen dan wordt de optie geannuleerd. Hiervan ontvangen wij graag een bevestiging per mail, waarna wij vrij zijn om een andere kandidaat te benaderen.

Bij nieuwbouw is er geen kosten kosten (k.k.), maar een koopsom v.o.n. Eenkoopsom vrij op naam betekent dat je koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

 • Grondkosten: nadat de opschortende voorwaarden zijn vervallen word je over de grondkosten rente in rekening gebracht;
 • Bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging;
 • Kosten van architect en overige adviseurs;
 • Aanleg- en aansluitkosten van water, elektra en riolering;
 • Aanlegkosten telefoon en kabel;
 • Gemeentelijke leges;
 • Notariskosten voor de aankoop van je woning;
 • Omzetbelasting (nu 21%; eventueel wettelijke wijzigingen van dit BTW-tarief worden aan je doorberekend) ;
 • Kosten Waarborgcertificaat Woningborg

De kosten die niet in de V.O.N. prijs zitten zijn o.a:

 • Kosten voor eventueel meerwerk;
 • Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, internet en kabel;
 • De afsluitprovisie en notaris- en kadasterkosten voor je hypotheek;
 • Kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie;
 • Renteverlies tijdens de bouw;
 • En vergeet de inrichting van je huis en de tuin niet, zodat het helemaal je thuis wordt.

Wanneer je de beslissing hebt genomen om tot aankoop over te gaan, wordt de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst voor jou in concept opgemaakt.
Deze documenten zijn goedgekeurd door de projectnotaris en het Waarborggarantiefonds. De koopovereenkomst wordt gesloten met VanWonen (aankoop grond) en de aannemingsovereenkomst met de aannemer (bouw woning). Ter voorbereiding op de ondertekening ontvang je de concept overeenkomsten ter beoordeling. Voor vragen over de inhoud van beide overeenkomsten kan je terecht bij je klantmanager. Na jouw akkoord worden beide overeenkomsten ter digitale ondertekening aangeboden.

Na goedkeuring van de overeenkomsten ontvang je de definitieve koop- en aannemingsovereenkomst per email. De documenten worden digitaal ondertekend: hierin zijn twee mogelijkheden.

 1. Thuis ondertekenen: koop je samen dan ontvangt eerst koper één de email ter ondertekening en nadat deze is ondertekend ontvangt koper twee de email ter ondertekening.
 2. Samen met klantmanager ondertekenen: Je kan ook samen met jouw klantmanager de inhoud van de overeenkomsten doorspreken om daarna gezamenlijk de overeenkomsten te ondertekenen (digitaal/fysiek).  Nadat alle personen ondertekend hebben, worden de overeenkomsten verwerkt en binnen een aantal werkdagen aan jou per e-mail verstuurd. Deze zijn dan ook te raadplegen in Mijn VanWonen.

Nadat je de door alle partijen ondertekende koop- en aannemingsovereenkomst per e-mail ontvangen heeft, gaat de bedenktijd van 1 kalenderweek in.

Op verzoek kan je eenmalig uitstel van voorbehoud financiering aanvragen. Let op: dit verzoek dien je schriftelijk en onderbouwd bij VanWonen in te dienen voordat de termijn van 2 maanden is verstreken.

Indien je binnen de 2 maanden na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst de financiering niet rond krijgt, is het mogelijk om de koop te ontbinden.  
In dit geval dien je aan VanWonen een schrijven te overhandigen waarin de hypotheekverstrekker bevestigt dat de geldlening niet verstrekt kan worden. Via een aangetekende brief of een e-mail aan klantcontact@vanwonen.com met ontvangstbevestiging kan je een verzoek tot ontbinding van de gesloten overeenkomsten aanvragen.

Bij een nieuwbouwwoning kan gekozen worden voor meerwerk, afhankelijk van jouw persoonlijke wensen. Hoewel je woning met aandacht is ontwikkeld, wil je misschien sommige zaken naar eigen wens uitvoeren. Hiervoor stelt de aannemer een ‘meer- en minderwerk-lijst’, ook wel koperskeuzelijst genoemd, beschikbaar.

Er zijn meestal 3 soorten aanvullende keuze-lijsten:

 • ruwbouwlijst: bijv. uitbouw, dakkapel, garage etc.
 • afbouwlijst: bijv. wandcontactdozen, loze leidingen, etc.
 • showroom: bijv. keuken, sanitair en tegelwerk.

Zodra de deadline voor het doorgeven van het gewenste meer- en minderwerk is verstreken, worden alle door jou gekozen opties (inclusief keuzes vanuit de showrooms) verwerkt in een opdrachtbevestiging en bijbehorende optietekening. Deze tekening is een vastlegging van hetgeen samen met je kopersbegeleider is aangegeven via de meer- en minderwerkopties.

De bouw van een project gaat pas definitief van start op het moment dat er geen onzekerheden meer zijn. Zijn er voldoende woningen verkocht? Heeft de Gemeente onherroepelijke toestemming verleend? Is het plan geaccepteerd door het waarborgfonds? Enz. Dit noemen wij opschortende voorwaarden. Per project kan dit verschillen. Pas als deze onzekerheden zijn ‘vervallen’ kan er gestart worden met de bouw.

Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervallen ontvang je van ons per post hiervan een bevestiging, de zogenaamde ‘hoerabrief’. Hierin staat vermeld tot welke datum je de gelegenheid krijgt om (rentevrij) naar de notaris te gaan voor de grondoverdracht (akte van levering) en hypotheekakte. Nadat je deze brief hebt ontvangen, word je uitgenodigd door de notaris voor het passeren van de akte van levering. Een feestelijk moment, want na ondertekening van de aktes ben je officieel eigenaar van de grond.

Een vroege kennismaking met jouw buren vinden wij belangrijk, zodat je je  snel thuis voelt in de buurt en ervaringen met elkaar kunt delen. Dit moment valt vaak samen met het startbouw feest dat wij samen met de aannemer organiseren.

Het kunnen zien van de voortgang van de bouw is prettig: het geeft je houvast tijdens het wachten, omdat je dan ziet dat jouw woning steeds completer wordt. Tijdens het bouwproces informeren wij jou via nieuwsbrieven over de stand van zaken. Kijkdagen worden georganiseerd zodra de woning waterdicht en veilig te betreden is. Mocht je gedurende de bouw nog tegen iets aan lopen of vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen met je kopersbegeleider. Deze kent je situatie, denkt met je mee en staat voor al je vragen klaar.

In de aannemingsovereenkomst staan het aantal werkbare dagen genoteerd waar binnen de aannemer je woning dient op te leveren. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer, gedurende tenminste 5 uur het grootste deel van werknemers of machines niet kan worden gewerkt, denk hierbij aan regen/vorst of andere omstandigheden.

Niet als werkdagen worden beschouwd: algemeen erkende, door de overheid of in een CAO voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen. Een jaar telt gemiddeld 180 werkbare dagen.

Wanneer je naar de notaris gaat voor de grondoverdracht (akte van levering), wordt -indien van toepassing- de hypotheekakte ook gepasseerd. Met een deel van dit bedrag betaal je de grondkosten en word je eigenaar van de grond. Het andere deel is nodig voor de betaling van de aanneemsom en wordt op een speciale rekening gezet, genaamd ‘bouwdepot’.Uit dit bouwdepot betaal je de facturen die je in verschillende termijn van de aannemer krijgt.

De koopsom van een nieuwbouwwoning bestaat uit 2 delen; de grondkosten en de aanneemsom. De grondkosten betaal je in één keer bij de notaris als er met de bouw wordt gestart. Vervolgens ga je het resterende gedeelte (de aanneemsom). De termijnen vind je terug in de aannemingsovereenkomst. Elke keer als de aannemer een bouwfase afrondt krijg je een rekening van de desbetreffende termijn. Die rekening betaal je dan uit het bouwdepot.

Wanneer de woning wordt opgeleverd en er zijn geen opleverpunten, dan zet je op het opleverrapport een handtekening waarmee de laatste 5% die als bankgarantie door een notaris is achtergehouden, wordt overgemaakt aan de aannemer. Als er nog gebreken zijn die door de aannemer hersteld moeten worden, dan blijft de 5% voor maximaal 3 maanden in depot zodat de aannemer bepaalde gebreken nog zal herstellen.

Wanneer de bouw bijna klaar is, krijg je een bericht dat de woning bijna wordt opgeleverd.

Je ontvangt een uitnodiging voor een ‘vooroplevering’ of ‘schouw’ en een datum waarop je woning officieel opgeleverd wordt. Bij de vooroplevering controleer je de nieuwbouwwoning op gebreken en afwijkingen. Tijdens de vooroplevering vindt de eerste controle plaats; je nieuwbouwwoning is vaak nog niet helemaal klaar. De aannemer kan hier dan nog vóór de oplevering mee aan de slag, zodat er na de oplevering minder of geen herstelwerkzaamheden nodig zijn.

Ga je nog voor de oplevering verhuizen naar een tijdelijk adres? Geef dan jouw adres door aan klantcontact@vanwonen.com. VanWonen zal je adres ook doorgeven aan de aannemer en notaris zodat iedereen op de hoogte is.

Vanaf de start van de bouw tot de oplevering is jouw woning verzekerd door de aannemer middels een zogenaamde CAR-verzekering (Construction All-Risk). Vanaf de opleveringsdatum dien je de woning zelf te verzekeren.

Op het moment dat je de sleutel ontvangt, dien je zelf te zorgen voor de nutsvoorzieningen en is het belangrijk dat je nieuwe woning verzekerd is. Je hebt dan even een tijdelijke dubbele inboedelverzekering en opstalverzekering nodig: op je oude huis én op je nieuwe huis!

Zodra je de sleutels van je nieuwe woning ontvangen hebt, kan je aan de slag om de woning naar je eigen smaak af te werken en in te richten. Wanneer je dan verhuisd bent, zal je het voelen: dit is mijn (t)huis! Een voordeel van een nieuwbouwwoning is dat het nieuw en comfortabel is, hierdoor heeft je woning de eerste vijf jaar nauwelijks of geen onderhoud nodig.

Er zijn geen vragen gevonden.
Berrit Simon
Jouw klantmanager Tuyn
06-25086134 Mail mij berrit@jouwnieuwehuis.nl Inschrijven

"Ik sta je graag te woord om al jouw vragen te beantwoorden!"